Company of Heroes (2013)

Skupina amerických vojakov počas 2. svetovej vojny urobí pri plnení jednoduchej úlohy objav, ktorý môže zásadne zmeniť priebeh vojny a nakloniť víťazstvo v prospech nacistického Nemecka. Napriek nebezpečenstvu, ktoré im hrozí na území plnom nepriateľov, sa vojaci rozhodnú konať a nájsť nemeckého jadrového fyzika, aby víťazstvu nacistov zabránili.(Acrobat)